کانکس ساندویچ پانلی سالنی و اتاق دار در کرمانشاه , کانکس در کرمانشاه , ساختمان پیش ساخته در کرمانشاه , کمپ در کرمانشاه , دیوار پیش ساخته در کرمانشاه , کانکس پیش ساخته در کرمانشاه

کانکس ساندویچ پانلی سالنی و اتاق دار در کرمانشاه:

  • کانکس ساندویچ پانلیتولیداتی هستند که بخشی از روند ساخت آنها بصورت اتوماتیک انجام میگردد.
  • گروه صنعتی با تکمیل تجهیزات تولید خود امروزه علاوه بر خطوط تولیدی کانکس های معمولی که توسط نیروی انسانی متخصص ساخته می شود، از تجهیزات تولیدی اتوماتیکی نیز برخوردار است که بخش قابل توجهی (بیش از 30 درصد) از روند تولید را با نظارت متخصصین مربوطه بصورت اتوماسیون انجام میدهد.
  • در تولید کانکس های ساندویچ پانل از دیوارهای پیش ساخته پلی ارتان استفاده می شود.
  • روند تولیدی دیوارها به این صورت است که ورق فلزی جداره های بیرونی و درونی دیواره ها پس از فرم یافتن، با تعیین فاصله مناسب در دو طرف قرار گرفته و مایع پلی ارتان با فشار لازم بین آنها تزریق می شود و این دیواره ها پس از خشک شدن در اندازه های مناسب و کاربردی برش کاری شده و برای مصارف و نصب بسته بندی می شوند.

کانکس - پیش ساخته - کمپ- قیت کانکس - فروشنده کانکس - کانکس مسکونی - کانکس اداری- ساختمان پیش ساخته  -

کمپ اداری , کمپ مدیریتی , کمپ نگهبانی , کمپ سیار , کمپ جاده , کمپ انتظامی , کمپ پروژه , کمپ ساختمانی , کمپ مغازه , کمپ فروشگاهی , کمپ ویلایی , کمپ سرویس بهداشتی, کمپ پیش ساخته ,